جدول ها ساده

مثال ۱

# فعالیت پیشرفت درصد
1. آپدیت نرم افزار
55%
2. بهینه سازی دیتابیس
70%
3. اجرای کرون جابز ها
30%
4. رفع باگ های نرم افزاری
90%

مثال ۲

# فعالیت پیشرفت درصد
1. آپدیت نرم افزار
55%
2. بهینه سازی دیتابیس
70%
3. اجرای کرون جابز ها
30%
4. رفع باگ های نرم افزاری
90%

مثال ۳

# فعالیت پیشرفت درصد
1. آپدیت نرم افزار
55%
2. بهینه سازی دیتابیس
70%
3. اجرای کرون جابز ها
30%
4. رفع باگ های نرم افزاری
90%

مثال ۴

# فعالیت پیشرفت درصد
1. آپدیت نرم افزار
55%
2. بهینه سازی دیتابیس
70%
3. اجرای کرون جابز ها
30%
4. رفع باگ های نرم افزاری
90%

جدول ریسپانسیو

شماره کاربر تاریخ وضعیت دلیل
183 جان ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ تایید شده لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
219 الکساندر ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ در حال بررسی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
657 باب ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ در انتظار لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
175 مایک ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ رد شده لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.