صفحه سریع بارگزاری مثال

عنوان

دریافت اطلاعات به صورت ایجکس از سایت های دیگر
$(document).ajaxStart(function() { Pace.restart(); });