اسلایدر ها مثال ها

بوت استرپ اسلایدر

data-slider-id="red"

data-slider-id="blue"

data-slider-id="green"

data-slider-id="yellow"

data-slider-id="aqua"

data-slider-id="purple"